top of page

Felhasználási feltételek

 

Ön azzal, hogy belép a www.videoediting.hu oldalra, elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

 

A www.videoediting.hu honlapot (a továbbiakban: honlap) Szalai Gábor János egyéni vállalkozó (Székhely: 1039 Budapest, Hímző utca 5. I./5.) hozta létre és tette közzé. A honlap Szalai Gábor János egyéni vállalkozó tevékenységét, szolgáltatásait és referenciáit mutatja be a honlapra látogató felhasználóknak.

 

1. HOZZÁFÉRÉS A HONLAPHOZ

 

A honlapot bárki használhatja, melynek során – az ún. cookie-k alkalmazásával – személyes adatok kezelése történik, melyről az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat részletesen. Az Adatkezelési tájékoztatót ITT találja.


Bár az a cél, hogy a honlap folyamatosan és szabadon elérhető legyen, a hozzáférést nem tudjuk mindenkor garantálni, mert különböző okok, például karbantartás, frissítés vagy egyéb, rajtunk kívül álló okok miatt is megszakadhat a honlap elérhetősége.

 

2. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

 

A www.videoediting.hu honlap és minden eleme (például logó, védjegy, fénykép, kép, szöveg, videó, stb.) védett szellemi alkotásnak minősül, melyek jogosultja a Szalai Gábor János egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Jogosult). A honlap létrehozásához jelentős befektetésekre és munkatársaink erőfeszítéseire volt szükség, ezért – a jelen Felhasználási Feltételek kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában – a honlapot csak személyes és magán célokra lehet felhasználni. A felhasználó kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, kereskedelmi felhasználáson kívüli céllal jogosult a honlapon és annak oldalain megjelenő tartalmat olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni. Tilos a Jogosult kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlap vagy bármely részének, illetve tartalmának másolatát eladni vagy haszon ellenében továbbítani, tilos továbbá a honlap vagy bármely részének megváltoztatása, valamint bármely más műben, publikációban, honlapon történő felhasználása mind elektronikus, mind egyéb formában. Az itt rögzítetteken túlmenően a Jogosult semmilyen egyéb jogot nem engedélyez a honlap vagy annak tartalma felhasználásával kapcsolatban.

 

A szellemi alkotások jogosulatlan felhasználása, valamint a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok egyéb módon történő megsértése jogellenes cselekmény és jogi eljárást vonhat maga után.

 

3. A HONLAP HASZNÁLATA

 

A honlap felhasználása feltételezi azt, hogy Ön az internethasználathoz szükséges megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik. Ezenkívül felhívjuk a figyelmet, hogy nem biztosítjuk az adatátvitel biztonságát, rendelkezésre állását és sértetlenségét, ezért nem felelünk az érdekkörünkön kívül eső hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért (ideértve a számítógépes vírusokat), kommunikációs csatornákért, hardverekért és szoftverekért, valamint az Ön által ezen a honlapokon közzétett tartalmak engedély nélküli felhasználásáért vagy sérüléséért.

 

3.1 A felhasználó általános kötelezettségei

Támogatjuk a toleranciában és a mások tiszteletében rejlő értékeket, ezért a honlapot tilos fajgyűlölő, erőszakos, idegengyűlölő, kártékony, trágár vagy illegális tartalmak közvetítésére felhasználni.


A honlap felhasználásával Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:

• becsületsértő, rágalmazó, jogsértő, jó hírnév csorbítására alkalmas, mások személyiségi vagy egyéb jogait sértő, illetve erőszakra buzdító, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak terjesztése;

• a honlap felhasználása politikai propagandára vagy hittérítésre;

• a honlap felhasználása törvénytelen tevékenységekre, ideértve azokat, amelyek szoftverekhez, védjegyekhez, fényképekhez, képekhez, szövegekhez, videókhoz, stb. fűződő tulajdonjogokat sértenek.

 

3.2 A honlap részeire vonatkozó rendelkezések

A honlapon szabadon hozzáférhető tartalmak találhatók. Ön az első látogatásával elfogadja, hogy a honlapot a Felhasználási Feltételeknek megfelelően, jogszerűen fogja használni.


A Jogosult ezennel ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít Önnek a honlapon közzétett tartalmak felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, és idő vagy hely tekintetében nem korlátozott. Tilos a Jogosult kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlapon közzétett tartalmakat sokszorosítani, módosítani vagy terjeszteni, illetve más célokra felhasználni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket előzetesen a következő címre kell elküldeni: info@videoediting.hu.

 

4. A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK

 

4.1 Általános rendelkezések

Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassunk, de nem garantálhatjuk minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen, ha az a mi irányításunkon kívül álló körülményektől függ.

 

A fent leírtak ellenére, többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok. Kérjük, hogy a hibákat vagy hiányosságokat jelentse az info@videoediting.hu e-mail címen, és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket.

 

4.2 Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk

Eltérő megjelölés hiányában a honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:63–6:64. § szakaszainak értelmében nem minősülnek ajánlattételnek, hanem csak az általunk kínált szolgáltatások felsorolását, ismertetését jelentik. A szolgáltatás igénybevételére a felek között létrejövő külön szerződések alapján kerülhet sor, amelyeknek minden részletre kiterjedő megállapodást kell tartalmazniuk.

 

4.3 Hiperhivatkozások

A honlapon található hiperhivatkozások mások által közzétett honlapokra irányíthatják át Önt; melyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy a honlapon a hiperhivatkozások az internetes böngészés megkönnyítése érdekében vannak elhelyezve, kizárólag az Ön döntése és felelőssége, hogy ezeket a honlapokat felkeresi-e.

 

5. A HONLAP ÉS A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

 

A honlapon található tartalmakat és információkat és a Felhasználási Feltételeket módosíthatjuk annak érdekében, hogy megfeleljünk a mindenkor hatályos szabályozásnak és fejlesszük a honlapok minőségét. A változtatásokat be fogjuk építeni a Felhasználási Feltételekbe.

 

6. SZEMÉLYES ADATOK

 

Társaságunk számára kiemelten fontos, hogy megvédjük az Ön személyes adatait. Személyes adatait Adatkezelési tájékoztatónk szerint kezeljük, amit ITT talál.

Szerzői jogi nyilatkozat

A www.videoeditingt.hu honlapon megjelenő tartalom - így például a honlapon megjelenő képek, filmek, a honlap grafikája vagy bármely más szerzői mű (a továbbiakban: "mű") - szerzői jogi oltalom alatt áll.


Amennyiben ezt az oldalon másként nem jelöljük, a mű szerzői jogainak jogosultja Szalai Gábor János. 

 

2019. szeptember 1.

bottom of page